Ekonomi

Ekonomisk redovisning Kalvholmens Tomägarförening 2011-05-01 - 2012-04-30

Balans per den 30/4 2012

       
           
Förenings ekonomi visar ett underskott på  11.133 11.133:-    
           
Festkontot uppgår idag till 966:-      
           
TILLGÅNGAR   SKULDER    
           
           
Förutbet.kostn/upp. Intäkter 11143 Andelskapital   700
Postgiro   19907 Reservfond   200
Checkkonto   2715 Bal. Vinst   39718
      Förra årets resultat 1608
      Årets resultat -11133
      Övr. kortfr. Skulder 272
      Uppl.kostn.   2400
           
TOTAL   33765 TOTAL   33765
           
           
           
Vinst- och förlusträkning        
           
           
UTGIFTER     INKOMSTER    
           
           
Midsommar- & Årsfest 4866 Medl.avg   10500
Höströjning   419 Sidointäkter   2800
Gåvor blommor 0      
           
           
Förbrukningsartiklar 14681      
Försäkring   805      
Avg. hemsida   240      
Övr.ext.kostn 2400      
Skärgårdens Trafikantför. 250      
Avg. Postgirot 450      
ränta skattekonto 23      
Skatt på förra årets resultat 299      
           
TOTAL   24433 TOTAL   13300
           
        13300  
        -24433  
      Årets förlust -11133  
           
KALVHOLMENS TOMTÄGARFÖRENING      
           
           
…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
Maria Ulving/Ordförande   Ann-Christin Tybell/Kassör
           
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)